Materská škola

Oznam o prerušení prevádzky

Dňa 31. júla 2017 bude prevádzka materskej školy prerušená z prevádzkových dôvodov – znížený záujem zákonných zástupcov o prevádzku materskej školy.

Vložené: 27.07.2017

JAZDA PREŠPORÁČIKOM

Kto: Sovičky a Mravčekovia

Kedy: 21.6.2017

Odchod z MŠ: o 8.00 hod.

Do ruksaku deťom pribaľte desiatu a nápoj vo fľaši – deti nebudú mať desiatu v MŠ. V prípade neskorého príchodu do MŠ sa dieťa akcie nezúčastní a zostane v náhradnej triede – v zbernej triede.

Vložené: 19.06.2017

Týždeň detskej radosti
5.júna až 9.júna    
Pondelok: ŠAŠO Ľuboš
Utorok: Výlet do ZOO 
Deťom pribaľte občerstvenie a nápoj vo fľaši
Streda: JUMPING KIDS dopoludnie- trampolíny 
Športové popoludnie- OLYMPIÁDA
Štvrtok: Návšteva Bratislavského bábkového divadla- predstavenie Čin-Čin
Piatok: SOKOLIARI- predvádzanie dravcov s letovými ukážkami


KARNEVAL V MŠ 1.6. 2017 – štvrtok dopoludnia


30.5.2017 UTOROK FOTOGRAFOVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE

KURZ PLÁVANIA

v termíne od 22.mája do 26.mája 2017 sa uskutoční kurz plávania pre deti z tried MRAVČEKOVIA a SOVIČKY

Odchod autobusu bude každý deň o 8,00 hod. preto Vás žiadame, aby ste deti vodili do materskej školy najneskôr o 7,45 hod.

Počas trvania plaveckého kurzu bude deťom odhlásená desiata.

Prosíme Vás, aby ste deťom pribalili desiatu a nápoj vo fľaši.

Vložené: 18.05.2017

MÚZEUM GERULATA

Muzeum

Dňa 12.05.2017 – piatok dopoludnia, ideme s deťmi zo všetkých tried do múzea Gerulata.

Prosíme, aby ste dali deťom do ruksaku malé občerstvenie a nápoj vo fľaši.

Vložené: 10.05.2017

DETSKÉ MÚZEUM SNM

26.4.2017 (streda)
DETI Z TRIED:
MRAVČEKOVIA A SOVIČKY

Muzeum

VÝSTAVA - HRDINOVIA VŠEDNÉHO DŇA
- SPÔSOB DOPRAVY : MHD,
- ODCHOD Z MŠ: 8.15 HOD.,
- DEŤOM PRIBAĽTE DESIATU A NÁPOJ VO FĽAŠI,
- DETI JE NUTNÉ PRIVIESŤ DO MATERSKEJ ŠKOLY DO 7.30 HOD. (V PRÍPADE NESKORÉHO PRÍCHODU DO MŠ DIEŤA ZOSTÁVA V NÁHRADNEJ TRIEDE).

Vložené: 24.04.2017

DIVADELNÉ PREDSTVENIE V MŠ

Kasia

PIATOK 28.4 o 10.00 hod.
„KAMARÁTI Z LESA A NEPOSLUŠNÉ VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO“ V PODANÍ DIVADLA KaSiaVložené: 24.04.2017

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„VEĽKONOČNÉ TAJOMSTVO“ V PODANÍ DIVADLA KaSia
21. APRÍL 2017 – PIATOK o 10.00 hod. v KULTÚRNEJ SÁLE MÚ

Vložené: 19.04.2017

O Z N A M

Vážení rodičia

oznamujeme Vám, že v dňoch 13. 04. – 18. 04. 2017
počas veľkonočných prázdnin nebude v prevádzke

Základná škola, Materská škola, Školský klub detí a Školská kuchyňa s jedálňou

ZŠ s MŠ Vývojová 228 v Bratislave – Rusovciach.

Začiatok prevádzky po prázdninách je 19. 04. 2017 (streda).

Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Vložené: 05.04.2017

Velkonocne tvorive dielne 10.4.2017 od 15.00 hod.

Ekovýchovný program v materskej škole

Voda

V utorok 28.3.2017 do našej materskej školy zavíta Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE s ekovýchovným programom PUTOVANIE KVAPIEK SVETOM.Vložené: 26.03.2017

OZNAM

DŇA 29.3.2017 (STREDA) O 16,30 HOD. SA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE USKUTOČNÍ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV, NA KTOROM BUDÚ POSKYTNUTÉ INFORMÁCIE O ZÁPISE NA POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU (PRVÝ ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY).

Vložené: 22.03.2017

OZNAM

Dňa 28.3.2017 (utorok) bude prevádzka ŠKD a materskej školy do 15.30h

Ďakujeme, že si deti vyzdvihnete do 15.30h

Vložené: 22.03.2017

Zápis do MŠ

Podrobné informácie . . .

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie . . .

Kurz korčuľovania otvorená hodina

Korcula

KEDY: 17.03.2017 – PIATOK OD 10:15-11:15 hod.

KDE: Zimný štadión Petržalka, M.C.Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava

Vložené: 15.03.2017

Darujte nam 2 % z dane

Podrobnejšie informácie

Vyhlásenie

Už vieme ako pomôcť

Organizácia Škola života zo Žiliny pre našich žiakov I. stupňa, piatakov a detičky z materskej školy pripravila koncert PRVÁ POMOC.

Tento koncert bol iný ako ostatné, ktoré doteraz žiaci absolvovali. Počas celého koncertu, ktorý prebiehal utorok - 15. februára 2017 v telocvični školy, sa striedali melodické piesne, krátke rozhovory na tému prvej pomoci a praktické ukážky záchrany človeka. Text piesní, klipy k piesňam, čísla prvej pomoci a spôsoby záchrany ľudského života sa zobrazovali na plátne. Žiaci neboli len pasívnymi divákmi, ale mohli sa zapojiť do spievania piesní a všetkých aktivít. Moderátori, ktorí boli súčasne aj spevákmi, používali dva hudobné nástroje, gitaru a bubon. Špeciálnym hosťom bola pani zdravotníčka, ktorá žiakom predstavila priestory a náplň práce záchrannej služby. Rozprávala a na figuríne ukázala rôzne spôsoby záchrany života, ktoré si mohli deti priamo vyskúšať a správne sa ich naučiť.

Bol to plnohodnotný zážitok, na ktorý žiaci len tak nezabudnú. Určite sa im v budúcnosti podarí zachrániť ľudský život, podať pomocnú ruku v pravý čas, pretože už vedia ako pomôcť.

PaedDr. Beáta Valkovičová

Vložené: 15.02.2017

Pozvanka na karneval

REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Vážení rodičia,

od 9.2.2016 je plánovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení v triede Žabky a Mravčekovia v trvaní cca troch týždňov.

ŽABKY - deti z triedy Žabky budú v tomto období celodenne zadelené do ostatných tried – informácia o zadelení detí do tried bude každodenne umiestnená na vstupných dverách materskej školy. MRAVČEKOVIA - deti z triedy Mravčekovia budú dopoludnia v telocvični materskej školy, popoludní budú zadelené do ostatných tried - informácia o zadelení detí do tried bude každodenne umiestnená na vstupných dverách materskej školy.

Dovoľujeme si Vás poprosiť o ústretovosť, spolupatričnosť a spoluprácu.

Ďakujeme

Vložené: 07.02.2017

OTVORENÁ HODINA KURZU HRAVEJ ANGLIČTINY

1.2.2017 – STREDA:
15,15 – 15,45 hod. 1.skupina – SOVIČKY
15,55 – 16,25 hod. 2.skupina - MRAVČEKOVIA

8.2.2017 – STREDA:
15,15 – 15,45 hod. 3.skupina – LIENKY

VŠETKY OTVORENÉ HODINY SA BUDÚ KONAŤ V TRIEDE LIENKY

Vložené: 27.01.2017

Otvorená hodina v základnej škole
Vážení rodičia,

dňa 1.2.2017 (streda) ideme s deťmi z tried Sovičiek a Mravčekov na otvorenú hodinu (prvá vyučovacia hodina) prvých tried základnej školy. Prosím Vás, aby ste deti priviedli do materskej školy do 7,30 hod. V prípade, že nestihnete deti včas priviesť do materskej školy odovzdajte ich v zbernej triede – Včielky.

Ďakujem
Mgr. Diana Petrovičová

Vložené: 27.01.2017

Vážení rodičia,

prosím nahláste pedagógom prítomnosť alebo neprítomnosť svojich detí v škôlke počas:
- polročných prázdnin v termíne 3.2.2017 (piatok),
- jarných prázdnin v termíne od 20.2. do 24.2. 2017

Ďakujem
Mgr. Diana Petrovičová

Vložené: 27.01.2017

TESTY ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

obrazok

Orientačné testy školskej zrelosti, ktoré uskutoční zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Švabinského 7, 851 01 Bratislava 5 sa uskutočnia v materskej škole v dopoludňajších hodinách v dňoch:

pokračovať . . .

Vložené: 20.12.2016

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc

V časoch dávno minulých bol 13. december pre krátkosť dňa a dĺžku noci vnímaný ako najnebezpečnejší deň zo všetkých, a to najmä kvôli duchom. Ženy, ale i muži sa odievali do bieleho a pomocou husacích pier vymetali kúty domácnosti od zlých síl.

Deti z triedy Včielok sa oboznámili so zvykmi, ktoré sa viažu na tento deň a rozhodli sa zasvätiť do tajov tejto tradície aj svojich kamarátov z ostatných tried. Dievčatá sa prezliekli za Lucie a postupne navštívili deti v ostatných triedach, kde pani učiteľka vysvetlila dôvod takejto zvláštnej návštevy. Nakoniec Lucie povymetali husacími krídlami v triedach všetky kúty od „ zlých síl“.

Vložené: 16.12.2016

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc 1 Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc 2 Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc 3 Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc 4

Fotogaléria: Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc

Divadelné predstavenie Mrázik

V stredu 30. 11. 2016 sa v našej škôlke konalo divadelné predstavenie Mrázik.

Toto predstavenie bolo krásnym stvárnením klasickej rozprávky Mrázik, takej akú ju všetci poznáme. V hlavných úlohách drevené bábky - krásna Nastenka, udatný Ivan, všemocný a dobrotivý Mrázik, prefíkaná Baba-Jaga, zlá machocha, rozmaznaná fiflena Marfa a nechýbali ani zbojníci. Deti neboli ukrátené o kultové výroky ako: „Chalúpka na stračej nôžke ku mne čelom, k Ivanovi chrbtom!“, „Je ti teplo, dievčatko? “. Pán Gregorička okrem výbornej hre s bábkami, hre na gitaru aj spieval. Deti sa aktívne zapájali do spevu a tlieskania v rytme piesne.

Divadelné predstavenie sa deťom veľmi páčilo, vnieslo do našej škôlky vianočnú atmosféru a veľkú radosť.

Vložené: 16.12.2016

Divadelné predstavenie Mrázik 1 Divadelné predstavenie Mrázik 2 Divadelné predstavenie Mrázik 3 Divadelné predstavenie Mrázik 4

Fotogaléria: Divadelné predstavenie Mrázik

Ekovýchovný program - PRÍBEHY STARÉHO STROMU

Dňa 8.11.2016 našu škôlku navštívili zástupcovia inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorí naše deti vtiahli do rozprávania príbehov starého bútľavého stromu, prostredníctvom ktorých sa zoznámili s lesnými obyvateľmi, ktorým stromy poskytujú potravu či príbytky.

Deti sa zážitkovou a hravou formou dozvedeli nielen to, prečo sú stromy dôležité, ale aj to, že majú tiež svoju vôňu, silu a dokonca sa v nich môže ukrývať i hudba.

Vložené: 09.12.2016

Ekovýchovný program - PRÍBEHY STARÉHO STROMU 1 Ekovýchovný program - PRÍBEHY STARÉHO STROMU 2 Ekovýchovný program - PRÍBEHY STARÉHO STROMU 3 Ekovýchovný program - PRÍBEHY STARÉHO STROMU 4

Fotogaléria: Ekovýchovný program - PRÍBEHY STARÉHO STROMU

PROGRAM NA DECEMBER

5.12.2016 - vianočné fotografovanie (záujem o fotenie prosíme vyznačiť v tlačivách v šatni svojho dieťaťa)

8.12.2016 - divadelné predstavenie Perníková chalúpka + Mikuláš (v sále MÚ Rusovce, aktivita sa bude konať dopoludnia bez účasti rodičov)

14.12.2016 - Vianočný koncert + posedenie pod stromčekom o 16,00 hod. v sále MÚ (pre všetkých rodičov detí MŠ, rodičov už tradične prosíme o prípravu občerstvenia).

Vložené: 29.11.2016

ŤUKI - vzácna návšteva v našej škôlke

V piatok 11.11.2016 našu škôlku navštívil ŤUKI. ŤUKI sa s nami zabával a pre všetky deti pripravil prekvapenie v podobe darčeka.

Všetci sa veľmi tešíme na ďalšie stretnutie.

Vložené: 20.11.2016

ŤUKI - vzácna návšteva v našej škôlke 1 ŤUKI - vzácna návšteva v našej škôlke 2 ŤUKI - vzácna návšteva v našej škôlke 3 ŤUKI - vzácna návšteva v našej škôlke 4

Fotogaléria: ŤUKI - vzácna návšteva v našej škôlke

Sadenie stromu na dvore materskej školy

20. október sa stal dňom stromov a oslavuje sa už od roku 1872. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.

Pri tejto príležitosti sme sa aj my rozhodli podporiť túto skvelú myšlienku zasadením stromu u nás v materskej škole. Samotnému vysadeniu stromčeka predchádzal 8.11.2016 výchovný ekoprogram „Príbehy starého stromu“ prostredníctvom zamestnancov inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorí deťom pútavým spôsobom priblížili život, význam a nenahraditeľnosť stromov pre život na Zemi.

Nasledujúci deň 9.11.2016 sme pri tejto príležitosti vysadili pripravený krásny listnatý strom Quercus palustris „Green Dwarf“. Dúfame, že sa stromčeku bude u nás dariť a niekedy v budúcnosti bude poskytovať dostatok tieňa pre ďalšie generácie.

Vložené: 20.11.2016

Sadenie stromu na dvore materskej školy 1 Sadenie stromu na dvore materskej školy 2 Sadenie stromu na dvore materskej školy 3 Sadenie stromu na dvore materskej školy 4

Fotogaléria: Sadenie stromu na dvore materskej školy

Jesenná slávnosť

Pri príležitosti Dňa jablka sa konala 25.10.2016 v materskej škole Jesenná slávnosť spojená s tvorivými dielňami. Cieľom Jesennej slávnosti bola oslava jesene. Na vopred pripravených stanovištiach deti spoločne s rodičmi a pedagógmi materskej školy vyrábali rôzne výrobky s motívom jesene (jesenné vence, tekvičky z papiera, jesenné svietniky a sladká jablková pochúťka). Tvorivá atmosféra počas tvorivých dielní prispela k budovaniu pozitívnej sociálno-emocionálnej klímy a rozvoju estetiky. Jesenná slávnosť umožnila vytvárať neformálne vzťahy medzi pedagógmi, deťmi a rodičmi.

Vložené: 12.11.2016

Jesenná slávnosť 1 Jesenná slávnosť 2 Jesenná slávnosť 3 Jesenná slávnosť 4

Fotogaléria: Jesenná slávnosť

Jesenná brigáda

Ďakujeme veľkému počtu účastníkov jesennej brigády za zveľadenie a skrášlenie dvora našej škôlky a tete kuchárke Cilke za výborné občerstvenie.

Vložené: 09.11.2016

Jesenná brigáda 1 Jesenná brigáda 2 Jesenná brigáda 3 Jesenná brigáda 4

Fotogaléria: Jesenná brigáda

ŤUKI V NAŠEJ ŠKÔLKE

TUKI

V piatok 11.11.2016 našu škôlku navštívi ŤUKI. Všetci sa veľmi tešíme :).

Vložené: 09.11.2016

Plavecký výcvik

V termíne od 12.10. do 27.10.2016 sa uskutočnil v spolupráci so športovým klubom HEČKO – ŠK TEMPO s.r.o. plavecký výcvik detí z tried Mravčekovia a Sovičky vo výcvikovom bazéne Slovnaft.

Cieľom výcviku bolo odstrániť strach z vodného prostredia, nácvik splývania, skokov do vody, nácvik plaveckých štýlov kraul a znak. Deti podľa plaveckej výkonnosti trénovali v štyroch skupinách. Výcvik prebiehal pod vedením PaedDr. Juraja Hečka za spolupráce inštruktorov s viacročnou praxou vedenia plaveckých výcvikov. Bazén mal zníženú hladinu vody na 80cm a teplota vody dosahovala 27 °C. Výcvik bol vedený hravou formou.

Vložené: 09.11.2016

Plavecký výcvik 1 Plavecký výcvik 2 Plavecký výcvik 3 Plavecký výcvik 4

Fotogaléria: Plavecký výcvik

Divadelné predstavenia – Čert a Káča

V rámci spolupráce MŠ so ZŠ Rusovce sa deti z tried Lienky, Mravčekovia a Sovičky v piatok 21.10.2016 zúčastnili v priestoroch ZŠ Rusovce bábkového divadelného predstavenia známej a obľúbenej rozprávky Čert a Káča.

Spolu s hercom principálom Mgr. Ladislavom Mikom sa deti preniesli do obdobia spred 200 rokov, keď tradičné marionetové divadlá hrávali na námestiach so 70 cm vysokými drevenými marionetami na drôtoch.

Predstavenie bolo obohatené hudobným sprievodom z rovnomernej opery Antonína Dvořáka.

Deti s predstavenia odniesli umelecký zážitok spojený s kúskom histórie.

Vložené: 08.11.2016

Divadelné predstavenie „Čert a Káča“ 1 Divadelné predstavenie „Čert a Káča“ 2 Divadelné predstavenie „Čert a Káča“ 3 Divadelné predstavenie „Čert a Káča“ 4

Fotogaléria: Divadelné predstavenie: „Čert a Káča“

Ekovýchovný program

jesenna slavnost

V utorok 8.11.2016 do našej materskej školy zavíta

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE

s ekovýchovným programom Príbehy starého stromu.Vložené: 06.11.2016

BRIGÁDA NA DVORE MATERSKEJ ŠKOLY

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás poprosiť o pomoc pri zveľadení dvora našej materskej školy.

KEDY: SOBOTA 05.11.2016 od 9.00 hod

Máme v pláne vytrhať burinu, ostrihať kríky a stromy.

Budeme sa tešiť ak sa nám podarí zútulniť a zveľadiť prostredie pre naše deti.

PS: podľa možností si prineste so sebou náradie. Občerstvenie bude zabezpečené.

ĎAKUJEME
Deti, zamestnanci a triedni dôverníci

Vložené: 29.10.2016

O Z N A M

Vážení rodičia
oznamujeme Vám, že v dňoch 28. 10. – 31. 10. 2016 počas jesenných prázdnin nebude ŠKD v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislave-Rusovciach v prevádzke.
MŠ nebude v prevádzke 31. 10. 2016 - PONDELOK
Školská jedáleň bude v prevádzke 28. 10. 2016 - PIATOK
len pre MŠ.

Začiatok prevádzky po jesenných prázdninách je 02. 11. 2016 - STREDA

Vložené: 26.10.2016

Milí rodičia,

jesenna slavnost

srdečne Vás pozývame na Jesennú slávnosť – jesenné tvorivé dielne

kedy:25.10.2016 (utorok) od 15.00 hod. do 17.00 hod.

kde: jedáleň materskej školy

Prosíme šikovné mamičky o prípravu jesenných dobrôt.

Vložené: 22.10.2016

Divadelné predstavenie: „Dobrú chuť“

V piatok 14.10.2016 sa v našej škôlke konalo divadelné predstavenie o zdravej výžive.

Hlavnou postavou divadielka bol chlapec Vendelín, ktorý sa stravoval nezdravo.

Jedol len hamburger, klobásu, pizzu... Až jedného dňa sa tak prejedol, že ho bolelo veľmi brucho. Na pomoc mu prišla doktorka, kamaráti mrkva a kapusta.

Deti sa aktívne zapájali, vymenovali Vendelínovi aké ovocie a zeleninu má jesť, aby ho opäť nebolelo brucho z nezdravého jedla. Vendelín sa deťom poďakoval a sľúbil, že v jeho jedálnom lístku ovocie a zelenina nebude chýbať.

Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, z príbehu si zobrali ponaučenie ako sa môže ľahko stať, že budú u doktora s boľavým bruchom.

S Vendelínom sa rozlúčili a tešili sa na obed, kde ich čakala kaša z hrášku.

Vložené: 23.10.2016

Divadelné predstavenie „Dobrú chuť“ 1 Divadelné predstavenie „Dobrú chuť“ 2 Divadelné predstavenie „Dobrú chuť“ 3 Divadelné predstavenie „Dobrú chuť“ 4 Divadelné predstavenie „Dobrú chuť“ 5 Divadelné predstavenie „Dobrú chuť“ 6 Divadelné predstavenie „Dobrú chuť“ 7 Divadelné predstavenie „Dobrú chuť“ 8

Fotogaléria: Divadelné predstavenie: „Dobrú chuť“

Turistická prechádzka – jeseň v Rusovciach

V pondelok 10.októbra deti našej MŠ využili príjemné počasie a s radosťou absolvovali jesennú turistickú prechádzku po Tereziánskej hrádzi (vystavanej po katastrofálnych záplavách v rokoch 1775-1777). Obdivovali červenou farbou žiariace plody šípok, hlohu, bršlenu, vtáčieho zobu, postupne farbiace sa lístie na rôznych kríkoch, stromoch. Zaujal ich aj výhľad na Bratislavu : Bratislavský hrad, televíznu vežu na Kamzíku. Deti zvládli súvislú chôdzu, upevnili si dopravné zručnosti - prechádzali po priechode pre chodcov, mali oblečené reflexné vestičky, učili sa bezpečne správať v dopravnom prostredí. S úsmevom a dobrou náladou sa vrátili do MŠ, kde ich už čakal chutný obed.

Vložené: 14.10.2016

Turistická prechádzka – jeseň v Rusovciach 25 Turistická prechádzka – jeseň v Rusovciach 26 Turistická prechádzka – jeseň v Rusovciach 27 Turistická prechádzka – jeseň v Rusovciach 28 Turistická prechádzka – jeseň v Rusovciach 29 Turistická prechádzka – jeseň v Rusovciach 30 Turistická prechádzka – jeseň v Rusovciach 31 Turistická prechádzka – jeseň v Rusovciach 32

Fotogaléria: Turistická prechádzka – jeseň v Rusovciach

Pesničkovo-divadelné vystúpenie O chorej notičke

Vo štvrtok 29.9.2016 sa v našej škôlke konalo pesničkovo-divadelné predstavenie so sestričkami Notičkami. Sestričky sa deťom predstavili a zahrali im na gitare a flaute. Spoločne s deťmi si zaspievali peknú pesničku o La-landii a o bacilovi Wasilovi. Sestričky zapájali deti do diskusie o dopravných prostriedkoch. Spoločne vytvorili vláčik, cestovali po telocvični, spievali a zabávali sa. Na záver detičky pomohli vyliečiť jednu sestričku Notičku, ktorú bacil Wasil nakazil. Rozlúčili sa so sestričkami poslednou pesničkou, ako treba všetko upratať, aby bolo všetko čisté. Od sestričiek Notičiek dostali omaľovanky s notami.

Vložené: 13.10.2016

Pesničkovo-divadelné vystúpenie O chorej notičke 25 Pesničkovo-divadelné vystúpenie O chorej notičke 26 Pesničkovo-divadelné vystúpenie O chorej notičke 27 Pesničkovo-divadelné vystúpenie O chorej notičke 28 Pesničkovo-divadelné vystúpenie O chorej notičke 29 Pesničkovo-divadelné vystúpenie O chorej notičke 30 Pesničkovo-divadelné vystúpenie O chorej notičke 31 Pesničkovo-divadelné vystúpenie O chorej notičke 32

Fotogaléria: Pesničkovo-divadelné vystúpenie O chorej notičke

Dobrú chuť

ovocie

Divadelné predstavenie na tému zdravá výživa „Dobrú chuť“

Kedy: 14.10.2016 (piatok) o 9,30 hod.

Kde: telocvičňa škôlky

Cena: 1€/dieťa

Vložené: 10.10.2016

Pozvánka

Vážení rodičia,
ako predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Vývojová, si Vás dovoľujem pozvať na plenárnu schôdzu, ktorá sa bude konať v pondelok 10.10.2016 o 17:30 hod. v telocvični ZŠ.

Program:
Voľba členov do Rady školy za rodičov 1. a 2. stupňa ZŠ.

Týmto zároveň vyzývam rodičov, ktorí majú záujem kandidovať do Rady školy, aby svoju žiadosť doručili písomne do 7.10.2016 na riaditeľstvo ZŠ.

Za Vašu účasť na plenárnej schôdzi Vám vopred ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Igor Bugár

Vložené: 04.10.2016

EXKURZIA HASIČSKEJ STANICE

Dopoludnie plné zážitkov a praktických ukážok zažili naši predškoláci v stredu 28.9.2016 na hasičskej stanici na Čapajevovej ulici v Petržalke.

Hasičské autá a hasičskú techniku nám demonštrovali nadporučík Radoslav Puhovich, poručík Ján Ralbovský a nadporučík Peter Petrovič.

Deti so záujmom a neskrývaným obdivom sledovali každé slovo a kroky hasičov, ktorí nám podrobne predviedli autá, vybavenie áut, špeciálne obleky, vysielačky...

Veľký záujem vzbudzovala hasičská tyč a názorná ukážka jedného z hasičov ako sa čo najrýchlejšie dostať k hasičskému autu v prípade výjazdu k požiaru alebo inej závažnej udalosti.

Na záver si deti s radosťou skúsili aké je to byť „hasičmi“ pri hasení „požiaru“ na dvore, kde striekali vodu na pripravené terče plameňov.

Nesmiernym zážitkom našich detí bola i cesta z Rusoviec do Petržalky a späť autobusom MHD.

Vložené: 02.10.2016

Exkurzia hasičskej stanice 25 Exkurzia hasičskej stanice 26 Exkurzia hasičskej stanice 27 Exkurzia hasičskej stanice 28 Exkurzia hasičskej stanice 29 Exkurzia hasičskej stanice 30 Exkurzia hasičskej stanice 31 Exkurzia hasičskej stanice 32

Fotogaléria: Exkurzia hasičskej stanice

EXKURZIA

poziarnik

Kto: deti z triedy Mravčekovia a Sovičky (IV. a V.)

Kedy: 28.9.2016 streda

Odchod: 9.00 hod. z MŠ

Predpokladaný príchod: 12.15 hod

Kde: Hasičská stanica v Petržalke (Čapajevova ulica)

Spôsob dopravy: MHD

Čo treba:

 • desiatu a nápoj vo fľaši,
 • vhodné oblečenie a obuv
Vložené: 24.09.2016

Pesničkovo-divadelné vystúpenie

noty Sestričky Notičky z Pesničko La-landie s koncertíkom v materskej škole

Kedy: 29.9.2016 (štvrtok) o 9,15 hod.

Kde: telocvičňa škôlky

Cena: 140€

Vložené: 23.09.2016

OZNAM

Dňa 19.9.2016 (pondelok) sa uskutoční rodičovské združenie pre materskú školu. O 17,00 hod. začne plenárna časť v priestoroch jedálne materskej školy a po skončení bude pokračovať v triedach detí s triednymi učiteľkami.

Vložené: 12.09.2016

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

„ZVEDAVÝ SLONÍK“

Kedy: 7.9.2016 (streda) o 9,30 hod.

Kde: telocvičňa škôlky

Vložené: 06.08.2016

O Z N A M

o prerušení elektrickej distribúcie el. energie na Kovácsovej ulici dňa 06.09.2016 ( utorok )

Materská škola je v prevádzke v riadnom režime aj napriek prerušeniu dodávky el. energie v dopoludňajších hodinách.

Toto prerušenie nám bolo potvrdené zo Západoslovenskej distribučnej a. s. dňa 05.09.2016 a nie je to možné zrušiť.

Prevádzka MŠ bude zabezpečená v maximálnej možnej miere.

Vložené: 05.08.2016

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Prevádzka materskej školy začína 5. septembra 2016 o 6,30 hod.

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - 1. ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - 2. ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - 3. ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - 4. ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - 5. ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - 6. ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - 7. ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - 8. ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - 9. ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - 10.

INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Čo potrebuje dieťa do materskej školy

Naše odporúčania pre zákonných zástupcov novoprijatých detí

 

Rok 2016/2017

Rok 2015/2016

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis